Eind volgend jaar wil de stad Oostakkerdorp, het plein aan de kerk en rond de kiosk, heraanleggen. ’t Zal er helemaal anders uitzien: de auto’s moeten er verdwijnen en er komt meer groen. Ter hoogte van de Sint-Laurentiuslaan komt een rotonde zodat de bussen van De Lijn kunnen omkeren. Maar daar is lang niet iedereen blij mee. Met de heraanleg verdwijnen zo’n 60 parkeerplaatsen. Nefast voor de plaatselijke  lokale handelaars, vinden de actiegroepen Tijdelijk Collectief Oostakker en Red Oostakker Dorp Nu.

’t Is nochtans een plan waarbij de inwoners betrokken zijn geweest. Maar ’t is onmogelijk om met ieders mening rekening te houden, zegt Watteeuw. Hij is ervan overtuigd een kwalitatief compromis gemaakt te hebben. Maar buurtbewoners vrezen dat een gebrek aan parkeerplaatsen ook een sociale doodsteek zal betekenen voor de buurt. Oostakker mag geen havendorpje worden, klinkt het. Als de parkeerplaatsen verdwijnen, zullen mensen geen moeite doen om nog naar Oostakker te komen.

Vanavond willen de actiegroepen hun bezwaarschrift afgeven aan de schepen. Ze verzamelden naar eigen zeggen ook nog eens 2200 handtekeningen.

© Janna Heyerick