In het Vlaams Parlement is een interactief Bezoekerscentrum geopend. Bezoekers krijgen er op een digitale en interactieve manier info over het Vlaams Parlement, de werking van de democratie in Vlaanderen en de wording van de Vlaamse deelstaat. Het Bezoekerscentrum werd ingericht in de vroegere Lokettenzaal van het parlement. Daar werden tot 2012 tentoonstellingen georganiseerd, maar door tegenvallende bezoekerscijfers ging de Lokettenzaal dicht. Het Vlaams Parlement wil met het nieuwe Bezoekerscentrum zijn aantal bezoekers verdubbelen van 20.000 naar 40.000 per jaar. 

© Paul Van De Velde