In woonzorgcentrum De Liberteyt in Wondelgem kan je een mobiele mantelzorgwoning gaan bekijken. Da’s een containerwoning die in de tuin kan geplaatst worden. Op die manier kan een mantelzorger in de buurt van de zorgbehoevende wonen of omgekeerd.  De kant-en-klare mantelzorgcontainer die volledig ingericht is als woning kan op 1 dag geplaatst worden.  De Stad Gent neemt de container in gebruik als kijkwoning voor mantelzorgers, vanaf september kunnen geïnteresseerden er ook twee nachten in overnachten. Het gaat om een proefproject dat deel uitmaakt van het geïntegreerd mantelzorgbeleid van de stad. In de stad zouden naar schatting zo’n 40.000 Gentenaars de taak van mantelzorger opnemen, een aantal dat alleen maar zal groeien. De Stad wil hen zo goed mogelijk ondersteunen.

© Tim Steyaert