Ook in Ronse zijn de onderhandelingen rond het beleid van de komende zes jaar afgerond en het nieuwe bestuursakkoord wordt daar vanavond voorgesteld. CD&V en N-VA gaan er zonder Open VLD besturen en willen doorgaan op hun huidig elan. ‘Want de kiezer heeft onze visie goedgekeurd’ klinkt het.

Het bestuur wil wel enkele nieuwe accenten leggen. Burgemeester Dupont (CD&V):  “We hechten heel veel belang aan armoedebestrijding bijvoorbeeld. Er zijjn veel mensen die in een precaire situatie moeten leven. We willen dat duidelijk veranderen, in die zin dat we de burgemeester bevoegd zullen maken voor de coördinatie van het armoedebeleid om op die manier daar een duwtje in de rug te geven.”

© Robbert Vancompernolle