Een rechter heeft beslag gelegd op de huizen van oud-bestuurders van de failliete Optima Bank. Dat gebeurde op vraag van de Antwerpse gemeente Wijnegem. 

Die stortte in 2015 meer dan 3 miljoen euro bij de bank, geld dat de gemeente nu kwijt is. Wijnegem stelt de bestuurders van de bank nu persoonlijk aansprakelijk voor het verlies. Luc Van den Bossche kreeg geen beslagbrief in de bus, omdat hij in 2015 geen bestuurder meer was bij de bank. Hij stapte toen over naar het vastgoedbedrijf van de Optima Group.

 

© Paul Van De Velde