De dorpskern van Rozebeke moet nog een tijdje onaangeroerd blijven. Minister Bourgeois heeft de tijdelijke bescherming als dorpsgezicht met drie maanden verlengd. Bourgeois had de dorpskern begin dit jaar voorlopig beschermd, op vraag van de actiegroep ‘Vrienden van de Zwalmse Dorpen’. Die wil niet dat er geraakt wordt aan het authentieke dorpskarakter. Toch hebben nogal wat mensen een bezwaarschrift ingediend tegen de bescherming, vooral eigenaars van woningen in de dorpskern. Het valt nu af te wachten of het dorpsgezicht definitief beschermd zal worden.

© Paul Van De Velde