Vanaf vanavond zal de draak op het Belfort elke avond van de Gentse Feesten stipt om middernacht nog es vuur spuwen. De eesrte dagen spuwde de draak elke avond om halfelf en ook nog es op een onaangekondigd tijdstip. Dat gebeurt dus voortaan telkens om twaalf uur om meer mensen de kans te geven om het spektakel bij te wonen.

© Robbert Vancompernolle