Gisteren vond op het Sint-Baafsplein in Gent een opmerkelijk paasconcert plaats. Het orgel van de Sint-Baafskathedraal en de beiaard van het belfort speelden een uur lang samen. Een muzikaal-technisch hoogstandje waar heel wat voorbereiding aan voorafging. Het was een uniek gebeuren bovendien, het was zestig jaar gelden dat beiaard en orgel nog es samen hadden gespeeld.

© Peter Stuart