De stad Oudenaarde start samen met de provincie het project 'Bedrijvigheid Oudenaarde' op. Oudenaarde wil de tewerkstelling in de stad minstens even groot houden en zelfs vergroten, maar er is amper nog plaats voor bedrijven. Het project 'Bedrijvigheid Oudenaarde' moet onder andere nagaan hoe bestaande bedrijventerreinen in de stad beter benut kunnen worden, om meer te kunnen doen met dezelfde ruimte. Daarnaast moet er ook een oplossing komen voor regionale bedrijfsactiviteiten die vandaag geen volledige rechtszekerheid hebben. "Het is belangrijk dat er eindelijk rechtszekerheid komt voor de bedrijven op het bedrijventerrein Coupure. Daar gaan we de komende tijd aan werken en een oplossing voor zoeken samen met alle betrokken partijen.” zegt burgemeester Marnic De Meulemeester.

© Robbert Vancompernolle