Vrijdagavond opende vzw Baby-Nest zijn nieuwe onderkomen in de Morekstraat in Gent. Baby-Nest is een sociale organisatie die zich dagelijks inzet voor jonge en toekomstige moeders en kinderen uit kwetsbare gezinnen. Concreet zamelen vrijwilligers kinderkledij en babyspulletjes in, om ze te verdelen aan aanstaande of jonge moeders met een laag inkomen. Dat gebeurt in alle discretie.

© Christophe Sevenoo