Een lekker tasje soep in fijn gezelschap, da’s het opzet van Babbelsoep. Over de grenzen van geloofsgemeenschappen heen wordt er gepraat over de meest alledaagse dingen. Het is ondertussen de tweede zaterdag dat er soep wordt gedronken aan de Sint-Jozefkerk in de Wondelgemstraat. Volgende week is de derde en ook laatste keer. Het opzet om de buurt dichter bij elkaar te brengen, lijkt zeker geslaagd.

© Janna Heyerick