AZ Jan Palfijn ondertekent vanavond, als eerste ziekenhuis in Vlaanderen,  een transgender en intersekse charter. Daarmee wil het een voorbeeldrol opnemen in het onthaal en de behandeling van transgenders.

Steeds vaker komen die naar Jan Palfijn om een ingreep te laten uitvoeren en een respectvolle behandeling begint al bij het onthaal. Zo wijst het charter erop dat de patiënten aangesproken moeten worden met eerbied voor het gekozen geslacht. Ook moeten intersekse kinderen beter beschermd worden voor ze een ingreep ondergaan.

© Hannes De Smet