Een verrassend huwelijk in medialand

Dat RTV en AVS de handen in elkaar slaan, is groot nieuws in medialand. Nochtans sluiten zenders steeds vaker partnerships om via gezamenlijke kostenbesparing hun onafhankelijkheid en marktpositie te versterken. Insiders en mediawatchers waren echter blij verrast om te ontdekken dat net deze twee spelers elkaar het ja-woord geven. Dat er geen sprake is van fusie of overname, maar van een hechte samenwerking en dat twee regionale zenders met een verschillende geografische oriëntatie voor elkaar kiezen, is zeker niet alledaags.

Een duidelijke motivatie
De digitale en technologische evoluties volgen elkaar in snel tempo op. Zeker in de televisiesector. Dat biedt uitdagingen, maar ook opportuniteiten. Vanuit een gemeenschappelijke visie op de toekomst kiezen RTV en AVS voor een vernieuwd businessmodel en een hechte samenwerking op verschillende niveaus. Beide zenders geloven dat ze met dit partnership relevante nieuwsmerken kunnen blijven en de verworven positie verder kunnen verbeteren door de regionale kaart te trekken in al hun producten.

Beide zenders delen hetzelfde DNA
AVS en haar mediaregie ORR bvba zijn de zendgemachtigde omroep in Oost-Vlaanderen (Meetjesland, Gent & Kanaalzone, de Vlaamse Ardennen en Zeeland). RTV focust op de arrondissementen Turnhout en Mechelen.
“Er is de laatste tijd veel nagedacht over de te volgen strategieën. We hebben altijd een nauw contact gehouden met de mensen van RTV. Beide zenders deden individueel onderzoek naar de te varen koers in de toekomst. De conclusies van die onderzoeken toonden resultaten die sterk bij elkaar aanleunen. Beide zenders hebben dezelfde toekomstvisie en die werd nu  omgezet in concrete plannen. We kijken er nu naar uit om deze in uitvoering te brengen!” aldus Ilse De Coninck, Algemeen Directeur AVS.

2 regionale identiteiten, 2 merken, 1 verhaal
RTV en AVS kiezen bewust voor een transparant, intensief en officieel samenwerkingsverband waarbij de identiteit en onafhankelijkheid van beide zenders behouden blijft. De omroepen gaan maximaal inzetten op kosten- en procesoptimalisatie om zo hun commerciële en redactionele positie in het medialandschap te consolideren en te versterken naar de toekomst toe.
De nieuwe aanpak kadert in een gemeenschappelijke visie voor de merken RTV en AVS. Deze merken zullen staan voor nieuws, sport én duiding. De commerciële randprogrammatie belandt onder de gemeenschappelijke noemer TV PLUS, met behoud van de sterke regionale focus. TV PLUS biedt infotainment en entertainment met als belangrijkste onderwerpen lifestyle, wonen en human intrest. Niet alleen op het beeldscherm zal deze samenwerking duidelijk worden, ook de online strategie zal gevoelig uitgebreid worden.
De resultaten van het partnership laten zich vooral voelen in de marketing, procurement en digital media afdelingen. Ook gaan de redacties en creatieve programmamakers van beide zenders nauwer samenwerken. Zo verschijnen sommige eigen producties binnenkort op beide zenders, zonder de aandacht voor het regionale karakter en lokale topics te beknotten. “De band tussen AVS en RTV is op elk niveau erg hartelijk geweest. De afgelopen maanden hebben we intensief gepraat over de te volgen toekomststrategie. We hebben vastgesteld dat niet alleen onze operationele werking en structuur op elkaar gelijken maar ook onze visie voor de toekomst nauw bij elkaar aansluit. Uiteindelijk heeft ons dat gebracht tot deze samenwerking. Het begin van een nieuw hoofdstuk voor onze zenders.” licht Farid Khetouta, algemeen directeur RTV, toe.

Kijkers & adverteerders
De samenwerking biedt kijker en adverteerder niets dan voordelen. Publiciteit krijgt een groter bereik aan verbeterde voorwaarden en online berichtgeving wordt sneller en performanter beheerd. De kijkers kunnen rekenen op een duidelijk, gevarieerd en verbreed programma-aanbod waarbij de samenwerking zal zorgen voor een hoge kwaliteit van iedere programmareeks.


De toekomst
RTV en AVS hebben alle vertrouwen in hun partnership dat zeker geen belemmering vormt voor andere reeds bestaande of nieuwe samenwerkingen in de toekomst, zowel structureel als ad hoc.

© Koen Colpaert