We moeten met zijn allen kleiner gaan wonen, zeker in de steden waar steeds minder ruimte beschikbaar wordt voor steeds meer mensen. Maar die verdichting in steden biedt ook kansen voor nieuwe vormen van wonen door bepaalde ruimtes, zoals een werkruimte, een fietsenstalling of een tuin te delen. In het STAM in Gent kan je vanaf morgen naar een expo over de vele vormen van collectief bouwen en wonen.

© Tim Steyaert