Het is aswoensdag vandaag en dat betekent dat de Vastenperiode begint. Mensen komen samen in de kerk om de palmtakjes van het vorig jaar te verbranden, en met die as een kruisje op het voorhoofd te zetten als symbool voor de boetetijd en soberheid van de komende 40 dagen. In Ledeberg beginnen ze die vastentijd met een sober maal, maar ook de opkomst was vanmiddag eerder sober. Raakt de traditie van vasten wat vergeten?

© Robbert Vancompernolle