Bewoners van het drijvend asielcentrum Reno in Gent hebben vandaag straten schoongemaakt in de buurt.  Een initiatief in samenwerking met het OCMW van Gent om mensen die in een asielprocedure zitten een zinvolle dagbesteding te geven. OCMW-voorzitter Coddens en schepen Heyse gaven het startschot. Samen met de bezemdienst ruimden de asielzoekers zwerfvuil op in de buurt.

© Luk Dewulf