Het zelfdodingscijfer onder artsen is dramatisch hoog. Vorige week nog viel er een zelfdoding te betreuren van een arts uit onze regio. Om dat cijfer naar beneden te halen klinkt de vraag nu bij enkele artsen om een jaarlijkse psychische screening te verplichten. 

© Dries De Koster