Het archief van de 19de-eeuwse Gentse dichter en stadsarchivaris Prudens Van Duyse verhuist naar Antwerpen. De verhuis kadert in een nieuwe samenwerking van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) in Gent en het Letterenhuis in Antwerpen.  Van Duyse was de stichter van het genootschap 'De Taal is gansch het Volk' dat een belangrijke rol speelde in de vroege Vlaamse Beweging. Hij werd in zijn tijd vooral bekend omdat ie als stadsarchivaris oude Gentse sagen en legenden optekende. De KANTL heeft het archief vanmiddag in het bijzijn van Vlaams cultuurminister Gatz overgedragen aan het Letterenhuis.
De KANTL heeft tegelijk ook een collectie met 3000 bijzondere oude boeken overgedragen aan de Gentse Universiteitsbibliotheek. Door de samenwerking van de Universiteitsbibliotheek met Google Books worden die boeken voortaan ook online raadpleegbaar.

 

Foto: KANTL 

© Robbert Vancompernolle