De opgravingen overtreffen alle verwachtingen. Zo zijn er ook vuurstenen werktuigen gevonden van 12 à 13 000 jaar oud, vanuit de ijstijd. Vanaf zondag opent in het stadhuis de tentoonstelling met de vondsten van de opgravingen rond de Sint-Walburgakerk. Ondertussen zijn er nog steeds opgravingen bezig, momenteel ter hoogte van de Broodstraat. De opgravingen duren nog tot volgend voorjaar.

© Janna Heyerick