In Aalter-Brug graven archeologen momenteel een groot boerderijgebouw uit de Late Ijzertijd op. ’t Gebouw zou oorspronkelijk uit hout hebben bestaan en dateert rond het jaar nul van onze tijdrekening. Omdat de boerderij veel groter is dan soortgelijke gebouwen in de regio, is de archeologische vondst best wel opmerkelijk te noemen.

© Hannes De Smet