ArcelorMittal Belgium heeft vandaag het startschot gegeven voor de bouw van 2 nieuwe installaties die de koolstofuitstoot op de site in Gent moeten verminderen.  De Torero-installatie zal houtafval verwerken tot biokoolstof die geschikt is voor het hoogovenproces, en de Steelanol-installatie zal een deel van de koolstofhoudende gassen van de hoogovens omvormen tot bio-ethanol. Die kan gebruikt worden als brandstof voor transport of voor de productie van kunststoffen. Arcelor Mital wil met de twee installaties al meteen zo’n 400.000 ton CO2 per jaar minder uitstoten.  Vlaams minister-president Bourgeois was aanwezig voor de eerste spadesteek.  Arcelor Mittal investeert 160 miljoen euro. De installaties zullen vanaf 2020 in werking zijn en werk bieden aan 40 nieuwe medewerkers.  

© Tim Steyaert