Staalfabrikant Arcelor Mittal in de Gentse haven is de vierde grootste vervuiler van Europa. Dat blijkt uit cijfers van het Vervuilersregister van het Europees Milieu Agentschap. Dat register lijst de uitstootgegevens op van 35.000 industriële installaties. Uit de cijfers blijkt dat Arcelor Mittal de vierde grootste uitstoter van zware metalen is. In de lijst met fijnstofuitstoot staat Arcelor Mittal Gent op de 9de plaats. 

© Koen Colpaert