In Ronse ging het ACV vanmiddag aan de schoolpoort polsen naar de noden van ouders met schoolgaande kinderen. Hoe krijgen ze de combinatie van werk, gezin, zorg en vrije tijd nog voor mekaar. De bevraging maakt deel uit van de actie 'Arbeid, vrije tijd, dat rijmt', waarmee het ACV pleit voor werkbaar werk voor alle werknemers. 

© Paul Van De Velde