Anne De Paepe zal zichzelf niet opvolgen als rector van de UGent. In een brief aan het studentenblad Schamper schrijft de rector dat ze zich niet geroepen voelt om een kiescampagne te voeren die dreigt te polariseren. Ook het overlijden van haar man speelt een rol in deze beslissing. Anne De Paepe zegt fier te zijn op de realisaties van de voorbije jaren.De UGent is nog sterker geworden. De nieuwe rector moet volgens Anne De Paepe verder inzetten op vernieuwing en op zoek gaan naar nieuwe vormen van samenwerking.Anne De Paepe zal zich de laatste 7 maanden van haar mandaat voor de volle 100% blijven inzetten. Voor de verkiezingen heeft zich al 1 duo voorgesteld: Rik Van de Walle (decaan aan de Ingenieurswetenschappen en Architectuur) als rector en Mieke Van Herreweghe (onderzoeksdirecteur aan de Letteren en Wijsbegeerte) als vicerector.  (foto's annedepaepe.ugent.be)

© Koen Colpaert