De bisschoppen van België hebben beslist om alle publieke kerkelijke vieringen te schorsen en dat tot en met 19 april. Pas wanneer zowel de burgerlijke als de kerkelijke overheden daartoe de toelating geven, zullen opnieuw publieke kerkelijke vieringen kunnen plaatsvinden.

Alle liturgische diensten van de Goede Week (van Palmzondag 5 tot Pasen 12 april 2020) worden geschorst. De bisschop kan wel voor enkele plaatsen een uitzondering maken zodat gelovigen deze diensten kunnen volgen via radio, tv of livestream. Slechts de medewerkers die noodzakelijk zijn voor deze viering met opname, kunnen in de kerk aanwezig zijn. Daarbij zullen zij de regels van social distancing of bewaren van een veilige afstand zorgvuldig in acht nemen.

Informatie over welke liturgische diensten tijdens de Goede Week kunnen gevolgd worden op radio, tv of livestream kan men vinden op de website Kerknet en Cathobel.

© Hannes De Smet