In Gent zijn in de eeste week van 2020 al 5072 wagens de stad ingereden die er door de lage-emissiezone eigenlijk niet meer mogen zijn.
De wagens zijn te vervuilend en mogen enkele met eens speciaal daarvoor aangekochte dagpas het gebeid binnen de stadring inrijden. Een zestal vaste camera's controleert wie het gebied inrijdt. Vanaf februari komt daar nog een mobiele camera bij. Pas dan zal de stad ook echt boetes van 150 euro per dag uitschrijven voor wie onwettig in de lage-emissiezone  rondrijdt. Voorlopig blijft het bij een waarschuwing.

 

© Robbert Vancompernolle