Er is een akkoord  bereikt om brugpensioen  vanaf 55 jaar in te voeren bij winkelketens Makro en Metro. Deze zomer raakte bekend dat er bij Makro en Metro 505 banen op til staan door herstructurering. Bij de vestiging van Makro in Eke zouden 66 voltijdse banen verdwijnen. Vakbonden en directie hebben nu beslist om brugpensioen op 55 jaar in te voeren, om zo naakte ontslagen te vermijden. De federale overheidsdienst Werkgelegenheid moet het voorstel nog goedkeuren.

© Janna Heyerick