Interafval, de koepel van afvalintercommunales, roept op om meer aandacht te hebben voor de afvalophalers in het verkeer. Die worden elke dag geconfronteerd met onaangepast gedrag van andere weggebruikers. Elke afvalophaler krijgt gemiddeld 1 keer per dag te maken met bumperkleven, onophoudelijk getoeter, voertuigen die de vuilniswagen de pas afsnijden tot zelfs fysieke intimidatie. In de Week van de Afvalophaler die loopt van 21 tot 25 november roept Interafval de burgers op om de ophalers en recyclageparkwachters te bedanken voor hun werk.  

© Robbert Vancompernolle