De actiegroep Skaldenteam uit Oostakker trekt naar de Raad van State om de bouw van acht grote windturbines tegen te houden.

Er is al sinds 2013 sprake van de windturbines in het Gentse havengebied en Oostakker. Katoen Natie en Engie Electrabel werken al jaren voor de vergunningen om de acht windmolens te kunnen bouwen. Aanvankelijk waren het er zelfs 13. Telkens vingen de bedrijven bot. In mei dit jaar, besliste kersvers minister van Leefmilieu Koen Van den Heuvel, toch om via een ministerieel besluit de milieuvergunning af te leveren.

De enige kans die de buurtbewoners nu nog hebben, is bij de Raad van State. De actiegroep diende afgelopen dinsdag hun verzoekschrift tot het vernietigen van dat besluit in.

© Janna Heyerick