De medewerkers van tele-onthaal Oost-Vlaanderen hebben er een bijzonder druk jaar op zitten. Dat blijkt uit de jaarcijfers van 2016. Het aantal telefoonoproepen steeg met zeven procent. Het aantal chatoproepen zelfs met twintig procent. En dat komt omdat steeds meer jongvolwassenen een beroep doen op de diensten van tele-onthaal. En zij grijpen liever naar een toetsenbord dan naar de telefoon om over hun problemen te praten.

© Vanessa Declercq