In 2018 zijn er heel wat herdenkingen geweest naar aanleiding van de honderdste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog. De Vlaamse Overheid stelde aan alle Vlaamse gemeenten en steden voor om een herdenkingsboom te planten om die belangrijke datum in de Belgische geschiedenis te herdenken. Meer dan 200 steden en gemeenten schreven zich via het Agentschap voor Natuur en Bos in voor het aanplanten van een zogenaamde " Vredesboom " op 11 november, de dag van de Wapenstilstand. Ook Horebeke, éen van de kleinste gemeenten in Vlaanderen, had een boom aangevraagd maar heeft die niet aangeplant op 11 november. Enkele Horebekenaren hebben dan zelf het initiatief genomen en hebben hun Vredesboom vandaag aangeplant.

© Lieven Van den Bossche