Aalter-Brug krijgt voor het eerst een eigen dorpsplein. Momenteel wordt tegenover de kerk van het dorp een nieuw appartementsblok gebouwd. Het pleintje voor de kerk zal worden doorgetrokken in het woonpark De Weverij, waardoor er een dorpsplein gerealiseerd wordt.

Sinds de oude fabriek Sturzo werd gesloopt, wordt stap voor stap een nieuw woonproject uitgebouwd. Aan de Sint-Godelievestraat staan al acht nieuwe woningen en aan het water staat al het appartementsblok De Barge. Daar komen midden in het woonpark, en dus recht tegenover de kerk, twee nieuwe woonblokken bij. De zone tussen die twee woonblokken ligt evenwijdig met het bestaande kerkplein, waardoor dat een geheel kan worden.

Wanneer de twee woonblokken recht tegenover de kerk klaar zijn, zal ook een groenzone aangelegd worden. Het moet een groene long worden tussen de N44 en het dorp van Aalter-Brug.

In een latere fase zijn er plannen om assistentieflats en een zorghotel voor senioren te voorzien. Dat zal de laatste fase van heel het project van De Weverij worden.

© Soetkin Desloovere