Het aantal mensen in Oost-Vlaanderen dat de fiets neemt, stijgt. Dat blijkt uit de jaarlijkse enquête van het Vias, het Belgisch kenniscentrum voor verkeersveiligheid. Tegenover de 65% fieters in 2019, neemt maar liefst 70% al eens de fiets. Ook de gebruikers van het openbaar vervoer zijn toegenomen, van 50% naar 58%.

Voor de jaarlijkse Nationale VerkeersONveiligheidsenquête ondervroeg het Vias 6000 Belgen. Dit jaar lag de focus op de fietsers. Want de fiets wint aan populariteit, desondanks dat de auto toch nog steeds het populairste vervoersmiddel is. Vorig jaar nam iets meer dan de helft, 51%, van de respondenten de fiets. In Vlaanderen wordt er meer gefietst dan in de rest van het land, 69% namwel eens de fiets. En in Oost-Vlaanderen doen we het zelfs nog net iets beter. Maar liefst 70% van de bevraagden nam de fiets, een stijging in onze provincie van maar liefst 5% in vergelijking met 2019.

Verder blijkt uit de enquête 57% van de Oost-Vlaamse fietsers rijdt na het drinken van alcohol en 21% geeft aan wel eens door het rood te fietsen, al is dat iets minder dan het Vlaamse gemiddelde dat op 25% ligt. 42% fietst wel eens tegen de richting in op het fietspad, maar ook dat is iets minder dat het Vlaamse gemiddelde van 47%.

Overdreven snelheid achter het stuur blijft duidelijk een probleem. Uit de enquête blijkt dat het percentage autobestuurders dat zegt te snel te rijden opnieuw toeneemt. In onze provincie gaat het om 34% van de Oost-Vlamingen die toegeeft dat ze maandelijks buiten de bebouwde kom wel eens te snel rijden. Daarmee ligt Oost-Vlaanderen wel nog net onder het Vlaamse gemiddelde van 36%.

In 2020 komen er verschillende extra trajectcontroles bij. Dat is nodig, zegt het Vias, want steeds meer mensen geven toe te snel te rijden. Bovendien is de aanleg van betere fietsinfrastructuur belangrijk voor het stijgende aantal fietsers.

(bron figuur: Vias)

© Janna Heyerick