Een Gentse huisarts kreeg vanmorgen een effectieve gevangenisstraf van zes maanden omdat hij een patiënt met prostaatkanker niet dooverwees naar een specialist. Volgens de rechtbank heeft de arts overduidelijke en alarmerende signalen bij een patiënt miskend en heeft hem genezings- en overlevingskansen ontnomen. 

Het slachtoffer kwam in 2000 bij de huisarts die toen verhoogde waarden in zijn bloed mat. Resultaten die konden wijzen op prostaatkanker, maar toch verwees de dokter hem niet door naar een specialist. Het slachtoffer stapte uiteindeljik zelf naar de uroloog en kreeg de diagnose kanker.

"De beklaagde moest waken over de gezondheid van zijn patiënt maar hij heeft overduidelijke alarmerende signalen miskend. Het slachtoffer werd niet tijdig doorverwezen naar een specialist en er werden hem genezings- en overlevingskansen ontnomen.Dat kunnen we als samenleving onmogelijk toleren" Hans De Waele, voorzitter Rechtbank.

 

 

© Robbert Vancompernolle