Wel 4298 weesfietsen werden vorig jaar door De Fietsambassade opgehaald. Weesfietsen zijn achtergelaten fietsen of fietswrakken waarvan verondersteld wordt dat ze niet meer gebruikt worden. Van al die fietsen wordt slechts 1% door hun eigenaar weer opgepikt. Elk jaar stijgt het aantal fietsen zonder eigenaar.

De fietsdienst van de stad Gent labelt fietsen die te lang blijven staan en haalt ze na drie weken op. De weesfietsen komen dan in een depot terecht op de Maaltebruggestraat. Het geeft een trieste indruk, al die verroeste en stoffige fietsen. Ze wachten drie maanden lang op hun eigenaar. Komt die z’n fiets toch niet halen, dan wordt de fiets eigendom van de stad Gent. De laatste jaren is het aantal fietsen in het depot spectaculair gestegen. In 2017 waren er zo'n 2000 fietsen binnengebracht, in 2018 zo'n 2800 en vorig jaar net geen 4300 fietsen. De Fietsambassade verwacht dat dat aantal de volgende jaren nog zal stijgen.

Opmerkelijk is dat bijna niemand z’n fiets daar komt ophalen. Van de 4298 verzamelde weesfietsen zijn slechts 41 opgehaald, amper 1%. Dat blijkt uit cijfers die Stephanie D’Hose van Open Vld heeft opgevraagd bij mobiliteitsschepen Filip Watteeuw van Groen. De fietsen die niet worden opgehaald, verkoopt de stad of schenkt ze weg.

Volgens de Gentse Fietersbond ligt het probleem niet alleen bij de fietseigenaars, maar ook bij de overheid. Het probleem in Gent is dat er wel drie locaties zijn voor gevonden en verwijderde fietsers. In het depot van de stad, bij de Gentse flikken en dan nog bij APCOA Fietspunt Gent-Sint-Pieters. De Fietsersbond vraagt een centraal beheer, naar Amsterdams model.

© Janna Heyerick