De Sint-Elisabethkerk in het groot begijnhof in Sint-Amandsberg krijgt een restauratiesubsidie van 422.932,99 euro. De kerk is een onderdeel van het Gentse begijnhof en werd gebouwd vanaf 1873 en in 1875 plechtig ingewijd.

“De Gentse Sint-Elisabethkerk in neogotische stijl met begijnhof doet aan als een klein middeleeuws stadje. Om dit prachtig stukje erfgoed te behouden dringen zich wel enkele herstellingswerken op, bovenop de al eerder uitgevoerde herstellingswerken aan de dakgoten en afvoerpijpen.” zegt Vlaams minister van onroerend erfgoed, Geert Bourgeois.

Het Groot Begijnhof is sinds 1994 beschermd als monument en als stadsgezicht en sinds 1998, samen met 12 andere Vlaamse begijnhoven, ingeschreven op de UNESCO lijst van Werelderfgoed.

Vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw word het Groot Begijnhof gerestaureerd. Een eerste restauratiecampagne liep tot 2009. Toen werden 34 daken duurzaam hersteld en 3 conventen gerenoveerd. In de Sint-Elisabethkerk werden herstellingswerken uitgevoerd. Bij veel begijnhuizen werd het buitenschrijnwerk hersteld en geschilderd. In een volgende restauratiecampagne werden onder andere 5 conventen gerestaureerd, huizen gemoderniseerd, kunstwerken gerestaureerd en kreeg de kapel een opfrisbeurt.

© Robbert Vancompernolle