Een paar weken geleden legde de gemeente Nazareth zijn inwoners een enquête voor over het beleid en de toekomst van de gemeente. 2.910 inwoners lieten hun mening horen. 

Uit de enquête blijkt dat een ruime meerderheid (91%) het aangenaam vindt om in Nazareth te wonen. De goede ligging en bereikbaarheid enerzijds en de aangename groene woonomgeving anderzijds zijn doorslaggevende factoren. Maar ongeveer de helft van de ondervraagden wil nog meer bomen en struiken in de buurt. Over het aantal fietspaden zijn de meningen verdeeld. Bijna de helft van de ondervraagden vindt dat er in hun buurt te weinig fietspaden zijn. Er is één buurt waarin meer dan de helft van de respondenten (55%) extra fietspaden wil, namelijk de zone ten westen van de N35 (omgeving Huisepontweg).
Daarnaast toont een vierde van de inwoners enige interesse voor autodelen. Hoe jonger, hoe groter de interesse voor deze nieuwe vervoersvorm.

En wat denken de Nazareners over een eventuele fusie? Bijna 40% is geen fan van een fusie met een buurtgemeente. 20% is voorstander. En wat als er een fusie zou komen? Dan is De Pinte de grote favoriet bij zowat 44% van de Nazareners.

© Hannes De Smet