Komt er in september een volksraadpleging over het Gentse circulatieplan ? Als het van de actiegroep IntelliGentMobiel afhangt wel. Vandaag hebben ze daarvoor officieel een aanvraag ingediend. Samen met bijna 30.000 handtekeningen van Gentenaars. Die moeten nu wel eerst allemaal geteld en gecontroleerd worden.  De actievoerders hebben de handtekeningen zelf al laten tellen en controleren door een gerechtsdeurwaarder, maar de stad zal dat werkje nog eens overdoen.  De vraag die de actievoerders naar voor schuiven is niet : moet het circulatieplan worden afgeschaft maar wel : wordt de Gentenaar er beter van ? Als het referendum er komt dan zal dat wellicht in september zijn, na de grote vakantie en voordat de sperperiode nav de verkiezingen  

 

© Colette Van Hooreweghe