258119. Zoveel inwoners telde Gent eind 2016. Opnieuw een stijging ten opzichte van het jaar daarvoor. Er werden iets minder kinderen geboren dan in 2015, maar er stierven ook minder mensen. 

De bevolking van Gent blijft groeien. Eind 2016 waren er 2000 inwoners meer dan het jaar daarvoor. De helft daarvan is te danken aan geboorte, de andere helft door migratie. En voor het eerst zijn de Bulgaren niet de sterkste stijgers, want er zijn vorig jaar opvallend veel mensen uit conflictgebieden, zoals Syrië, in Gent komen wonen.

© Elke Verdonck