Gents burgmeester Daniël Termont wil de burgers betrekken bij het beleid. Daarvoor komt nu 250 000 euro vrij. Samen met de expertise van de stad, de universiteit en onderzoekscentra, zijn de burgers als het ware de laatste schakel voor het vinden van oplossingen voor de grote maatschappelijke problemen. Want de burger zit er middenin, zegt Termont.

De oplossingen voor de grote maatschappelijke problemen liggen bij de burgers, zegt Gents burgemeester Daniël Termont. De stad maakt daarom 250 000 euro vrij voor het project ‘City of People’, en gaat samen met IMEC en de Universiteit Gent onderzoeken hoe de burgers betrokken kunnen worden in het beleid van de stad. In januari gaat het eerste concrete pilootproject van start onder de noemer ‘vermaatschappelijking van de zorg’.

’t Is pas door de koppen samen te steken, zegt burgemeester Termont, en de Gentse burger te betrekken, dat we tot innovatieve oplossingen kunnen komen. City of People gaat verder dan het burgerkabinet of het burgerbudget. Volgens Termont is City of People een uniek project in België en zelfs Europa. De eerste resultaten ervan zullen binnen het jaar al zichtbaar zijn.

© Janna Heyerick