De Oost-Vlaamse Monumentenwacht bestaat 25 jaar. De Monumentenwacht staat in voor de inspectie, onderhoud en herstel van monumenten. Bij deze gelegenheid wordt de tentoonstelling ‘Oude Liefde. Zorgen voor erfgoed’ in het Provinciaal Erfgoedcentrum in Ename extra in de kijker gesteld. Die tentoonstelling wordt verlengd. Ze is nog te bezoeken tot de volgende Open monumentendag, 9 september 2018.

© Peter Stuart