22 leegstaande huizen en 2 loodsen in Ronse worden in het voorjaar van 2020 gesloopt. De woningen waren al een tijd onteigend, omdat ze op de reservatiestrook van het oude project N60 staan. Maar er kwamen regelmatig klachten over sluikstorten, inbraken en krakers.

De Werkvennootschap, die de woningen beheert in afwachting van het concrete plan rond de toekomst van de N60, gaat de gebouwen nu slopen. De woningen zijn in slechte staat, en zo hoopt de organisatie de overlast voor de huidige bewoners in de buurt op te lossen. Zes woningen blijven wel staan, die krijgen een tijdelijke invulling. De gronden van de gesloopte huizen kunnen worden omgevormd tot weilanden of volkstuintjes.

Dat de huizen gesloopt worden, wil niet zeggen dat het vroegere tracé voor de N60 wordt bevestigd, noch dat de werken voor het project Rond Ronse van start gaan. Het is louter een oplossing voor de overlast bij de bewoners. Het project waarin gezocht wordt naar verschillende alternatieven en oplossingen voor de N60 in Ronse, is nog volop aan de gang.

© Janna Heyerick