In Gent zullen 5000 jongeren van 16 en 17 jaar in oktober ook hun stem kunnen uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen.  Hun stem telt evenwel niet mee in de officiële tellingen. Om de gemeenteraadsverkiezingen niet te beïnvloeden, blijven de resultaten geheim tot 14 oktober. Pas na de middag, als alle stemgerechtigden hun stem hebben uitgebracht, worden de resultaten openbaar.

Sofie Bracke, schepen van Burgerzaken:

'Er gaat een echte oproepingsbrief komen, met het verschil dat het voor de jongeren met een unieke QR-code zal zijn waarmee ze gedurende een periode van twee weken zullen kunnen stemmen. Ze zullen zich kunnen uitspreken over een aantal inhoudelijke thema’s, er komt een inhoudelijke vragenlijst. Maar op het einde van die inhoudelijke vragenlijst zullen ze ook kunnen stemmen voor de echte politieke partijen en de echte politieke kandidaten daarop.'

© Janna Heyerick