In het Gentse Platteaugebouw zijn deze week 150 wiskundigen verzameld voor een congres over de ‘Cliffordalgebra’s’.

Hennie De Schepper, hoogleraar wiskunde aan de UGent en organisator, zegt  'Wij zijn gewoon als wij rekenen, dat twee maal drie hetzelfde is als drie maal twee. En in die wiskundige structuren, als je twee objecten daar, twee van de getallen daar met elkaar vermenigvuldigt, dan krijg je een ander resultaat naargelang de richting waarmee ze met elkaar vermenigvuldigd worden.'

En dàt blijkt heel interessant te zijn voor toepassingen in de fysica of ingenieurstoepassingen. 

© Elke Verdonck