Over een paar jaar zal de R4-west en –oost rond Gent er helemaal anders uitzien. De Vlaamse regering voorziet 900 miljoen euro om gevaarlijke kruispunten aan te pakken. Vooral voor fietsers zal het project een grote impact hebben, met de aanleg van fietssnelwegen, fietsonderdoorgangen en fietsbruggen.

Al voor 2022 moeten drie van de acht fietsbruggen klaar zijn, aan de Hoogstraat in Kluizen, de Walgracht in Wippelgem en aan de Vijfhoekstraat in Mariakerke. Vanaf 2022 dan starten de werken voor het volledige project. Moeilijke en gevaarlijke situaties aan kruispunten moeten verdwijnen. Tien kilometer bestaand fietspad wordt een fietssnelweg en er wordt nog 15 kilometer extra aangelegd. Op die manier hoeven fietsers niet in contact te komen met het gemotoriseerd verkeer. De fietsbruggen verbinden de verschillende woonkernen in de haven.

© Janna Heyerick