OCMW Gent krijgt 120 000 euro subisidies voor een proefproject met mobiele mantelzorgwoningen. Daarmee kan het OCMW een eerste unit aankopen en ombouwen. Zo kunnen zorgbehoevende ouderen zo lang als mogelijk in een thuissituatie blijven wonen, onafhankelijk van andere zorgvoorzieningen.

Een eerste unit komt aan woonzorgcentrum De Liberteyt in Wondelgem. Nadien verhuist ie voor een eerste gebruik naar een mantelzorger of zorgbehoevende. Het experiment duurt 3 jaar, maar kan ook sneller afgerond zijn als de resultaten positief zijn.

© Janna Heyerick