Een meisje van elf dat vorige week in het psychiatrisch centrum Dr. Guislain in Gent is opgenomen, moet er nog een tijd blijven. Omdat er geen plaats was in de kinder-en jeugdpsychiatrie verblijft ze nu in de kinderafdeling van het centrum Dr. Guislain, maar dit is voor het meisje geen ideale oplossing.

© Peter Stuart